Belangenbehartiging is noodzakelijk

Belangenbehartiging is en blijft noodzakelijk. Nog niet alle recreanten zijn in staat  de ondersteuning die zij nodig hebben onder woorden te brengen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: te weinig beschikbare financiële middelen, niet onderkennen van de noodzaak of gewoonweg de strijd niet aan willen gaan omdat een recreatiegebied hun rust moet geven en niet stress met het park moet opwekken etc.

Wie is de belangenbehartiger

Wij zijn bewoners van een recreatiewoning en daarmee de natuurlijke belangenbehartigers. Wij zijn bezorgd over onze recreatiewoning en met ons zijn dat onze gezinsleden die ons regelmatig op het park bezoeken. Het Grote Bos in Doorn heeft meer dan 300 privé eigendommen op het park staan en is de grootste belangenbehartiger binnen het RCN recreatiepark concern.

Samenwerken, coalities sluiten, steun zoeken

Belangenbehartiging hoef je niet alleen te doen. Het is op alle niveaus van belangenbehartiging goed om samen te werken met anderen die in een vergelijkbare positie verkeren. Deze samenwerking kan bestaan uit samen optrekken, maar ook elkaar moreel steunen of elkaar informeren over wat wel of niet werkt. Individueel kunt u steun zoeken binnen uw medebewoners of recreatievrienden of bij andere parken in Nederland, u kunt samen met andere belangenbehartigers in gesprek gaan bij de landelijke overlegkoepels zoals ANWB.

Wat willen wij bereiken?

Wij doelen op betere wetgeving, vergelijkbaar met de huurwet voor woningen, te bereiken via politieke besluitvorming.

Ook streven wij naar een betere regelgeving, vastgelegd in huurovereenkomsten en Recron-voorwaarden, te bereiken via ANWB, Consumentenbond (mede-opstellers van deze voorwaarden) en Recron.

De belangenbehartigingsgroep heeft zich tot doel gesteld zich uit de juridische houdgreep van de parkeigenaren te ontworstelen. Het is niet langer van deze tijd om de rechteloosheid van de recreant voort te laten gaan. Op meerdere vakantieparken zijn onhoudbare situaties, zoals ontbreken van communicatie en verwijdering, en vragen dringend om een nieuw beleid.